De Bob Hill Bokaal

Lure end Emerger Vliegviscompetitie 2022

Ondanks alle Corona perikelen in 2020, en 2021, is de situatie op dit moment gelukkig weer dusdanig “versoepeld” dat we in 2022 de beruchte clubcompetitie weer kunnen gaan houden aan ons viswater de Wranghe, in de “normale” setting door het (hopelijk) hele kalenderjaar.

De competitie zal nog steeds gaan over 4 wedstrijden, de 2e is een avondwedstrijd (zie de data) en alleen vanaf de kant/wadend (geen BellyBoat dus!)

De wedstrijden zullen op zondagen gevist worden gedurende 4 manches van ca 1 uur (m.u.v. de avondwedstrijd).
Loting, briefing en bekendmaking uitslag en prijsuitreiking vindt na elke wedstrijd plaats in Versvliet.

Programma

  • 1e wedstrijd zondag 24 april 2022
  • 2e wedstrijd vrijdag 20 mei 2022 (avond wedstrijd)
  • 3e wedstrijd zondag 2 oktober 2022
  • 4e wedstrijd zondag 30 oktober 2022 (finale)

Bekendmaking einduitslag en uitreiking Bob Hill Bokaal: zondag 30 oktober 2022 (na definale wedstrijd)

Dagwedstrijden

Loting in de Versvliet 9:00 uur 
Briefing 9:15 
Naar viswater 
Start 1e manche 10:15 tot 11:15 
Wisselen van vak 
Start 2e manche 11:30 tot 12:30 Pauze van 12:30 tot 13:15 
Start 3e manche 13:30 tot 14:30 
Wisselen van vak
Start 4e manche 14:45 tot 15:45

Avondwedstrijden

Loting en briefing in de Versvliet 17:45 uur
Naar viswater 
Start 1e manche 18:45 tot 19:45
Wisselen van vak 
Start 2e manche 20:00 tot 21:00
Wisselen van vak
Start 3e manche 21:15 tot 22:15

bovengenoemde tijden en data kunnen worden gewijzigd door omstandigheden!

Einde wedstrijd: controle kaart inleveren bij wedstrijdleider, kantnummer na 4e manche meenemen en inleveren bij wedstrijdleider(s)

Reglementen

Regelementen;
• Maximaal 3 vliegen, grootte vrij en weerhaak loos (vliegen mogen NIET!! Vrij bewegen over de leader!)
• Beetverklikkers toegestaan
Lijnklasses, leadertypes en lengte vrij, minimale leaderdikte 18/100 !!!
• Hengel lengte en # klasse vrij
• Aantal opgetuigde hengels binnen het vak is maximaal 2 (meerdere hengels alleen voorzien van reel, en
dus niet opgetuigd is wel toegestaan)
• Waden toegestaan (reddingsvest aanbevolen) (in geval van het niet dragen van een reddingsvest,
geschied dit geheel op eigen risico!)
Vissen alleen binnen het vak, tussen uw kantnummer en oplopend richting het volgende kant nr. of
markering einde vak
• Vissen gevangen buiten de virtuele vak afscheiding worden niet geteld (mits de wedstrijdleiding dit omwille
van het uitgezette parcours, of specifieke kantnummers vooraf aan elke wedstrijd goedkeurt, en tijdens de
briefing kenbaar maakt!!
• Vals gehaakte vissen worden niet geteld, echter de reglementaire zone is tussen bek en kieuwboog
• De 4 manches worden verdeeld in een ochtend en een middagsessie, met tussen de 2 manches een lange
pauze. (avondwedstrijd, 3 manches!)
• Men heeft 15 minuten de tijd om te wisselen van vak
• De vlieg(en) mogen pas te water NA het klinken van het begin signaal!
• Hulp van medewedstrijdvissers en/of derden is niet toegestaan tijdens de wedstrijd. (tenzij de situatie dit toelaat!)
• Iedere gevangen forel geeft 1 punt (tijdens de avondwedstrijd telt forel voor 2 punten, overige vissoorten
tellen als 1 punt, alleen tijdens (avond)wedstrijd 2 !!)
• Op de score kaart wordt manche en tijdstip van gevangen vis genoteerd, de laatst gevangen vis geeft de
doorslag bij een gelijk aantal gevangen vissen
• Vis gehaakt binnen of op het klinken van het eindsignaal van een manche, mag worden uitgedrild en telt
mits onthaakt binnen 10 minuten na het eindsignaal.
Het gebruik van een schepnet is verplicht, de deelnemer onthaakt, meet, en vult scorekaart zelf in. Duidelijk
visueel en verbaal aangeven dat er vangst te melden is door opgeheven schepnet met vis!
Het resultaat na 4 wedstrijden, wordt bepaald over de 3 beste uitslagen per individu, men mag dus of
wedstrijd missen, of 1 slecht resultaat schrappen. Om aanspraak te maken op een eindklassering MOET
met de finalematch meevissen!! “Hiervan kan in bepaalde gevallen worden afgeweken, zoals ziekte,
een blessure en familieomstandigheden. Dit in overleg met en ten beoordeling van de
wedstrijdleiding.”
• Wedstrijdpunten krijg je per einduitslag. Nr. 1 krijg 1 wedstrijd punt etc.. bij een blank, telt de geblankte
positie plus het aantal blanks van de overige deelnemers (voorbeeld, 15 deelnemers, 6 blanks. Iedere
visser met een blank krijgt dus 10 positiepunten + 6 punten van de overige blanks, totaal 6
blankende deelnemers met 16 punten)
• De vliegvisser met de minste wedstrijdpunten over 3 wedstrijden wordt clubkampioen

De wedstrijdleiding van Lure and Emerger,
Gerrit Werff  & Jan Keur

Scroll naar top