Zeeuwse Vliegvis Vereniging

Viswater

De Wranghe

Lure and Emerger vist in de Wranghe, de put, gelegen tussen Goes en ’s Gravenpolder.

Om te mogen vissen in dit viswater, dient u lid te zijn van onze vereniging of een introducé te zijn van 1 van onze leden.

De plas is begin jaren 70 van de vorige eeuw ontstaan, nadat er zand was afgegraven dat moest worden gebruikt voor de aanleg van een viaduct in Rijksweg A-58, ter hoogte van het nu aanwezige Admiraal de Ruyter ziekenhuis. Het stuk land werd onteigend van de familie Buijsrogge, welke er nu nog steeds zijn boomgaard rond heeft liggen. De ontstane plas heeft nu een oppervlakte van circa 8 hectare en heeft in het midden een diepte van rond de 18 meter. De afgraving is trapsgewijs uitgevoerd. De afgraving heeft jaren braak gelegen, omdat de betreffende fruitkweker die er het toezicht op had er geen vreemd volk op wilde hebben. Deze situatie heeft geduurd tot het jaar 2001. Onder andere door de interventie van een verenigingslid die contacten had met de fruitkweker, heeft de vereniging het visrecht op dit nu mooie viswater verkregen.

We werden in 2001 geconfronteerd met een waterplas waar jaren niets aan was gedaan, en direct werd duidelijk dat er een hoop werk moest worden verzet. Door veel leden werd met vereende krachten onnoemelijk veel werk verzet. Rondom het water werden er mustserts gezet om verdere afkalving van het rondom liggende dijklichaam tegen te gaan. In de loop der jaren was er op veel plaatsen onder invloed van het water, veel van het dijklichaam in de diepte verdwenen. Op verschillende plekken werden planten en boompjes geplant. Op de dijk werd een afrastering met schrikdraad geplaatst om de op het omliggende terrein lopende koeien weg te houden. Deze liepen in het verleden overal rond en vraten alle aanwezige vegetatie weg. Ze zwommen er zelfs regelmatig in.

In het jaar 2003 is er door de OVB een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van dit water. Uit dit onderzoek bleek dat de waterkwaliteit in de bovenste waterlaag van prima kwaliteit was, maar dat de onderste waterlaag vanaf een meter of zes diepte zeer slecht was. Hierdoor is een stratificatie opgetreden welke in de zomer en winter varieert. Het water is bijna zoet te noemen. Uit dit onderzoek is tevens naar voren gekomen dat er weinig leven in de plas voorkwam en dat dit moest worden verbeterd om er een goed viswater van te maken. Mede door het aanbrengen van schuilgelegenheid voor jonge vis, moest dit tot de mogelijkheden behoren. Hierop hebben we op verschillende plaatsen takkenbossen af laten zinken tegen het talud van het viswater tot op een diepte van circa twee á drie meter. Nu jaren later blijkt dit zijn vruchten af gaan te werpen, want afgelopen zomer hebben we zeer grote scholen jonge ruisvoorn en baars zien rondzwemmen.

Eind 2006, begin 2007 hingen er donkere wolken boven ons viswater. De provincie had ruimte nodig om vervuild slib kwijt te geraken. Als mogelijke locatie kwam ook ons viswater hiervoor in beeld. Gelukkig voor ons kwam B&W van de gemeente Borsele hiertegen in het geweer. Mede door de inbreng van het toenmalige bestuur is dit tot op heden voorkomen. We blijven ons, met steun van alle leden, met hand en tand tegen de demping van ons mooie viswater verzetten.!

Scroll naar boven