Reglement Viswater

Dit reglement geldt voor het verenigingswater, gelegen aan de Groeweg/Pietersweg, gemeente Borssele.
Dit reglement maakt integraal deel uit van de door het bestuur van de vereniging, uitsluitend aan haar leden, aan aspirant leden en introducés uitgegeven vergunning.

Laatste aanpassing: oktober 2021

Scroll naar top